Viktig info korona - oppstart trening etter jul

Vi håper på så tidlig oppstart som mulig i 2022, men enn så lenge følger vi både lokale tiltak og føringer fra idretten. Vi avventer med å starte treningene før regjeringen kommer med nye tiltak. Vi vil oppdatere info rundt oppstart etter jul her så snart vi vet mer.

Les koronavettregler for cheerleading her.

Med ønske om en fin jul og et godt nytt år.