Trenere i Storm

Ann-Kristin Andersen Hitland

 • Hovedtrener Storm Charisma
 • Vært trener for Storm i 10 år
 • Tidligere vært aktiv utøver i Storm
 • Kurs: grunnkurs, regelkurs, trener 1 kurs i regi av NAIF, Røde Kors grunnkurs i førstehjelp + hjertestarter, trenersamlinger
 • Trenerutvikler og kursholder for NAIF

Nanna Linnerud

 • Assisterende trener Storm Charisma
 • Vært trener i 9 år, hvor av 6 år for NRC Tigers og 3 år for Storm
 • Tidligere vært aktiv utøver 9 år i NRC Tigers, hvorav 2 år på landslaget
 • Kurs: trenersamlinger, grunnkurs samt deltatt på en rekke andre kurs opp igjennom årene både i Norge og andre deler av verden

Natalie Hansen

 • Hovedtrener Storm Skylight
 • Vært trener for Storm i 2 år
 • Vært utøver 7 år i Storm, er fremdeles aktiv og går i dag på Storm Charisma
 • Kurs: grunnkurs

Ragna Mørkved

 • Assisterende trener Storm Skylight
 • Vært trener for Storm i 1 år
 • Vært utøver 5 år i Storm, er fremdeles aktiv og går i dag på Storm Charisma
 • Kurs: Røde Kors grunnkurs i førstehjelp + hjertestarter

Emma Helmersen

 • Hovedtrener Storm Steel
 • Vært trener for Storm i 2 år
 • Vært utøver 4 år i Åsane Seahawks og 3 år i Storm
 • Kurs: grunnkurs, trener 1 kurs

Thea Wespestad

 • Hovedtrener Storm Steel og assisterende trener Storm Sparkles
 • Vært trener for Storm i 1 år
 • Vært utøver 2 år i Storm, er fremdeles aktiv og går i dag på Storm Charisma
 • Kurs: Røde Kors grunnkurs i førstehjelp + hjertestarter

Celine Opheim

 • Hovedtrener Storm Sunshine
 • Vært trener for Storm i 1 år 
 • Vært utøver 6 år i Storm, er fremdeles aktiv og går i dag på Storm Charisma
 • Kurs: Røde Kors grunnkurs i førstehjelp + hjertestarter

Malin Dyrøy

 • Assisterende trener Storm Sunshine
 • Vært trener for Storm i 1 år 
 • Vært utøver 5 år i Storm, er fremdeles aktiv og går i dag på Storm Charisma
 • Kurs: Røde Kors grunnkurs i førstehjelp + hjertestarter

Agnes Wendelbo Nyre

 • Hovedtrener Storm Twinkles
 • Første sesong som trener, har erfaring fra vikar forrige sesong
 • Vært utøver 5 år i Storm, er fremdeles aktiv og går i dag på Storm Charisma
 • Kurs: Røde Kors grunnkurs i førstehjelp + hjertestarter

Ada Valør-Olsen

 • Assisterende trener Storm Twinkles
 • Første sesong som trener
 • Vært utøver 4 år i Storm, er fremdeles aktiv og går i dag på Storm Skylight

Kristin Dahl Kongsvik

 • Hovedtrener Storm Sparkles
 •  Første sesong som trener
 • Vært utøver 9 år i Storm, er fremdeles aktiv og går i dag på Storm Charisma

Victora Christine Barmen

 • Assistent trener Storm Sparkles
 • Første sesong som trener
 • 4 sesong som utøver i Storm, aktiv nå på Storm Skylight