Priser og medlemskap

Som medlem i Storm Bergen Cheerleading betaler man en årlig kontingent som dekker trenerlønn, leie av haller, utstyr, kursing av trenere og diverse avgifter. Kontingenten dekker også lisens, medlemsavgift og en årlig klubb t-skjorte. Kontigent faktureres i august for junior- og seniorlag. Pee Wee faktureres to ganger i året (en gang i august og en gang i januar), og betaler dermed for en halv sesong om gangen. Priser per sesongen 2020/2021:

Pee Wee Twinkles: kr 2 500,- (kr 1 250,- per halvår).
Pee Wee Sparkles: kr 2 500,- (kr 1 250,- per halvår).
Sunshine (level 3): kr 3 450,-
Steel (level 4): kr 3 450,-
Skylight (level 5): kr 3 450,-
Charisma (level 6): kr 3 450,-

De lagene som skal være med på konkurranser må også regne med å betale en sum før hver konkurranse som skal dekke transport, overnatting og andre utgifter. Prisene vil variere etter hver konkurranse og sesong, og vil bli fakturert i god tid før konkurransen. Eksempler på priser fra sesongen 2018/2019:

Norwegian Open (NO): 3500 kr
NM: 3900 kr (inkl. t-skjorte)
Summer Open (SO): 3500 kr