Priser og medlemskap

Som medlem i Storm Bergen Cheerleading Klubb betaler man en årlig kontingent som dekker trenerlønn, leie av haller, utstyr, kursing av trenere og diverse avgifter. Kontingenten dekker også lisens, medlemsavgift og en årlig klubb t-skjorte. Kontigent faktureres i august for junior- og seniorlag. Rekruttlagene våre (Mini og PeeWee) faktureres to ganger i året (en gang i august og en gang i januar), og betaler dermed for en halv sesong om gangen. Priser per sesongen 2022/2023:

Støttemedlem: kr 100,-
Storm Sparkles (Mini, level 1): kr 2 500,- (kr 1 250,- per halvår).
Storm Twinkles (PeeWee, level 2): kr 2 500,- (kr 1 250,- per halvår).
Storm Sunshine (Youth, level 3): kr 3 450,-
Storm Steel (Junior, level 3): kr 3 450,-
Storm Skylight (Junior, level 5): kr 3 450,-
Storm Charisma (Senior, level 6): kr 3 450,-

De lagene som skal være med på konkurranser må også regne med å betale en sum før hver konkurranse som skal dekke transport, overnatting og andre utgifter. Prisene vil variere etter hver konkurranse og sesong, og vil bli fakturert i god tid før konkurransen. Eksempler på priser fra sesongen 2018/2019:

Norwegian Open (NO): 3500 kr
NM: 3900 kr (inkl. t-skjorte)
Summer Open (SO): 3500 kr