Årsmøte 2024

Det kalles inn til årsmøte i Storm Bergen Cheerleadingklubb torsdag 21. mars 2024 jf vedtektene § 2-16 (https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-16).
 
Årsmøtet vil bli gjennomført på Teams kl 2000.
 
Sakspapirer, detaljer og link til møtet gjøres tilgjengelig senest en uke før møtet (14.03.2024). 
 
Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret (styret@stormcheerleading.no) i hende senest to uker (07.03.2024) før årsmøtet.
Stemmeberettigede er pr idrettsforbundet § 2-5 “Alle som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned, fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, har stemmerett”. 
Link til innmelding i klubben for å ha stemmerett ved årsmøtet 2024 (støttemedlem kr 100,- pr år) må skje innen torsdag 22.02.2024: https://medlemskap.nif.no/SelectActivity/ParentOrChild/829067

 

Med vennlig hilsen

Styret i Storm Bergen Cheerleading