Varsel om ekstraordinært årsmøte i Storm Bergen Cheerleading 1. oktober

Ekstraordinært årsmøte i Storm Bergen Cheerleading er planlagt den 1. oktober. Mer informasjon kommer senere.