Uttak Høsten 2019

Onsdag 21. August er det uttak for senior laget Charisma og junior lagene Skylight og Sunshine i Nykrohnborg hallen. Uttak for junior lagene er kl 16.00-18.45 og uttak for senior kl. 18.45-20.30.

Alle som er interessert i å begynne må fylle ut påmeldingsskjema for enten junior eller senior.

Vi ønsker oss utøvere som brenner for sporten, som har 100% oppmøte og gjør obligatorisk trening, samt egentrening på eget initiativ. Vi er en klubb som satser høyt og vi ønsker utøvere som vil gi det lille ekstra for å gi sitt bidrag til laget. Generelt sett ser vi etter god grunnstyrke og teknikk i stunt og kast, som både flyer og base, men vi har også noen krav som vi ønsker oss og som vil bli vektlagt på uttaket.

Disse kravene vil bli publisert senere.

Er du i tvil om du skal stille eller ikke? Husk at det ALLTID er bedre å prøve enn å ikke prøve, og at du uansett er garantert plass i klubben vår.

Uttaket er felles for Storm Skylight (All Girl level 5), NYTT LAG (All Girl level 4) og Storm Sunshine (All Girl/Coed level 3). Utøvere vil på forhånd kunne ønske seg til et av lagene, og trenerne fatter den endelig avgjørelsen av hvor utøvere plasseres slik at de kan få riktig progresjon og oppnå mestring.

Mer informasjon om uttaket og uttakskrav kommer, men hold av datoen!

Alle spørsmål/henvendelser rettes til hovedtrenerne:

  • Junior: Maria Bahramfarsi (maria-bahramfarsi@hotmail.com)
  • Senior: Ann-Kristin Andersen Hitland ( annkristinah@gmail.com)