Trenere i Storm

Ann-Kristin Andersen Hitland

 • Hovedtrener Storm Charisma og assisterende trener Storm Skylight
 • Vært trener for Storm i 9 år
 • Tidligere vært aktiv utøver i Storm
 • Kurs: grunnkurs, regelkurs, trener 1 kurs i regi av NAIF, Røde Kors grunnkurs i førstehjelp + hjertestarter
 • Trenerutvikler og kursholder for NAIF
 • E-post: annkristinah@gmail.com

Nanna Linnerud

 • Hovedtrener Storm Skylight og assisterende trener Storm Charisma
 • Vært trener i 8 år, hvor av 6 år for NRC Tigers og 2 år for Storm
 • Tidligere vært aktiv utøver 9 år i NRC Tigers, hvorav 2 år på landslaget
 • Kurs: grunnkurs samt deltatt på en rekke andre kurs opp igjennom årene både i Norge og andre deler av verden.
 • E-post: nanna_linnerud@hotmail.com

Thea Wespestad

 • Hovedtrener Storm Steel og assisterende trener Storm Sparkles
 • Første sesong som trener
 • Tidligere vært aktiv utøver 2 år i Storm
 • Kurs: Røde Kors grunnkurs i førstehjelp + hjertestarter
 • E-post: thea.wespestad@gmail.com

Sunniva Skeie Eidsaa

 • Assisterende trener Storm Steel
 • Vært trener for Storm i 2 år
 • Tidligere vært aktiv utøver 8 år i Storm, hvorav 1 år på landslaget
 • Kurs: grunnkurs, Røde Kors grunnkurs i førstehjelp + hjertestarter
 • E-post: sunniva.skeie.eidsaa@hotmail.com

Emma Helmersen

 • Hovedtrener Storm Sunshine
 • Vært trener for Storm i 1 år
 • Vært utøver 4 år i Åsane Seahawks og 2 år i Storm, er fremdeles aktiv og går i dag på Storm Charisma
 • Kurs: grunnkurs, trener 1 kurs.
 • E-post: helmersenemma@gmail.com

Natalie Hansen

 • Assisterende trener Storm Sunshine
 • Vært trener for Storm i 1 år
 • Vært utøver 6 år i Storm, er fremdeles aktiv og går i dag på Storm Skylight
 • Kurs: grunnkurs
 • E-post: vims.hansen@icloud.com

Malin Dyrøy

 • Hovedtrener Storm Sparkles
 • Første sesong som trener
 • Vært utøver 2 år i Storm, er fremdeles aktiv og går i dag på Storm Charisma
 • Kurs: Røde Kors grunnkurs i førstehjelp + hjertestarter
 • E-post: malindyroy55@gmail.com

Ragna Mørkved

 • Hovedtrener Storm Twinkles
 • Første sesong som trener
 • Vært utøver 4 år i Storm, er fremdeles aktiv og går i dag på Storm Charisma
 • Kurs: Røde Kors grunnkurs i førstehjelp + hjertestarter
 • E-post: ragna.engeliid@gmail.com

Celine Opheim

 • Assisterende trener Storm Twinkles
 • Første sesong som trener
 • Vært utøver 5 år i Storm, er fremdeles aktiv og går i dag på Storm Charisma
 • Kurs: Røde Kors grunnkurs i førstehjelp + hjertestarter
 • E-post: celineopheim06@gmail.com

Vikartrenere i Storm

Agnes Wendelbo Nyre

 • Vikar for hele trenerteamet
 • Vært utøver 4 år i Storm, er fremdeles aktiv og går i dag på Storm Charisma
 • Kurs: Røde Kors grunnkurs i førstehjelp + hjertestarter
 • E-post: agneswendelbonyre@gmail.com

Ella Saure-Thomassen

 • Vikar for hele trenerteamet
 • Vært utøver 3 år i Storm, er fremdeles aktiv og går i dag på Storm Charisma
 • Kurs: Røde Kors grunnkurs i førstehjelp + hjertestarter
 • E-post: esaurethomassen@gmail.com