Takk for støtten!

Storm Bergen Cheerleading har vært så heldig å motta økonomisk støtte fra tre banker:

  • Fra Sparebankstiftelsen SR-Bank har vi blitt tildelt støtte for at idretten skal være tilgjengelig for alle. Gaven vil bli benyttet til barn og unge i organisasjonen som har behov for økonomisk støtte for å kunne være med på klubben sine aktiviteter.
  • Sparebankstiftelsen ved Sparebanken Vest  har tildelt oss en sum fra sitt Koronafond. Dette kommer godt med i denne utfordrende tiden vi er i nå og vil hjelpe oss å holde hjulene i gang.
  • Fana Sparebank har gitt oss gavemidler til barn og unge. Midlene vil for hvert av lagene bety mye med tanke på rekruttering, tilrettelegging av trenings fasilitetene og ikke minst bidra til at klubben blir tilgjengelig for alle i nærmiljøene.