Innkalling til årsmøte i Storm Bergen Cheerleading klubb 2020

Tidspunkt: 05. Mai 2020 kl 19.00
 
Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.
 
Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 25 april her. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.
 
Vi gjør oppmerksom på at det er kun medlemmer som fyller 15 år i 2020, som kan stemme på årsmøtet. De som ønsker å delta, og har registrert seg gjennom iSonen (se over), vil få tilsendt en lenke slik at de kan logge seg på Teams og delta
 
For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret innen 15 april til styret@stormcheerleading.no. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.
 
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Facebook på foreldresiden, i Steel, Skylight og Charisma, og på idrettslagets hjemmeside.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem i Storm Bergen Cheerleading klubb, minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser, samt betale kr. 100 for medlemskontingent. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
 
For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Storm Bergen Cheerleading klubb lov på nettsiden. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, send epost til styret.
 
Velkommen til årsmøte!
 
Med vennlig hilsen Styret i Storm Bergen Cheerleading klubb