Registrering av nye medlemmer

Innmeldingsskjema for sesongen 2020/2021- Storm Bergen Cheerleading

Org.nr: 917 437 882 | Bankkonto: 1503.79.21375
Epost: medlem@stormcheerleading.no

Vi håndterer personlige opplysninger i hht. GDPR -pålagte personvernregler for idrettslag (se våre nettsider: stormcheerleading.no)

Alle medlemmer må fylle ut medlemsskjema elektronisk for å få lisens og for å kunne trene. Dette skjema signeres nederst før innsending. Påmelding er bindende for hele sesongen. Husk å les gjennom utøver forventningene til det aktuelle laget før signering.

Utøver forventninger:

Twinkles og Sparkles
Sunshine
Skylight, Steel og Charisma

Personalia

Lag:
Nivå: SeniorJuniorPeewee

(Klikk her for mer informasjon om lagene)

Fornavn
Etternavn
Fødselsdato

Gateadresse
Postnr.
Poststed

Mobil
E-post

Opplysninger om allergier/medisinbruk

VIKTIG: Alle medlemmer under 18 må i tillegg fylle ut informasjon om foresatte:

Foresatte 1

Navn
Adresse

Mobil
E-post

Foresatte 2

Navn
Adresse

Mobil
E-post

Underskrift utøver (underskrift av foresatte hvis utøver er under 18 år)

Jeg/vi har lest gjennom gjeldende forventninger for mitt lag (se “Utøver foventninger” over), og ønsker å bli medlem i Storm Bergen Cheerleading klubb.

Skriv inn bokstavene i bildet under:
captcha