Viktig info vedrørende korona!

VIKTIG INFORMASJON OM KORONA- COVID-19 VIRUS FRA STYRET I STORM BERGEN CHEERLEADING KLUBB

Bergen, 12 mars 2020

Styret i Storm Bergen Cheerleading klubb gjør vårt for å begrense smitteutviklingen av Covid-19 (Koronavirus). Vi følger råd gitt av Bergen kommune og Folkehelseinstituttet (FHI) lagt ut tidligere i dag og ved pressekonferanse nasjonalt kl.18:00 i dag. 

Vi har på bakgrunn av dette, bestemt oss for å innstille all trening i Ny-Krohnborghallen, i gymsalen på Nygårdslien skole, i Zinken Hopp idrettshall og i FYSAK Slettebakken fra og med torsdag 12/3 frem til påske (4 april). Dette gjelder for alle utøvere på alle våre lag. Trening utenom organiserte treninger i regi av Storm Bergen Cheerleading klubb er på eget ansvar, og det frarådes mot å oppsøke offentlige åpne idrettsanlegg hvor barn og unge fra mange ulike bo- og skolemiljø kan møtes og potensielt overføre smitte. Denne anbefalingen er også fulgt av andre cheerleaderklubber i Norge.

Dersom Hordaland idrettskrets, FHI og Bergen kommune. kommer med anbefaling og råd som tilsier at vi kan starte opp igjen på et tidligere tidspunkt, enn angitt ovenfor, vil vi komme tilbake til dette. Det samme vil vi gjøre dersom vi, mot formodning, må utvide karantenetiden for trening. Vi vil på samme grunnlag, på et senere tidspunkt, avgjøre og informere dere om når treningene skal starte opp igjen etter perioden nevnt over. 

NAIF har i dag kl 15:00 meddelt at årets NM/NCL som skulle gått av stabelen neste helg, avlyses. 

I kveld har også Nixies Cheerteam lagt ut melding om at Trondheim Open utsettes (Det er foreløpig ikke avlyst). Styret i Storm Bergen Cheerleading klubb avventer nærmere redegjørelse fra dem på dette, før vi tar endelig avgjørelse for laget Sunshine og den GS som her er påmeldt.


Vi ber om forståelse for at vi ikke kan komme tilbake til enkeltutøvere med generell informasjon. Vi forstår at det er mange spørsmål. Vi videreformidler alt vi vet etter hvert det tilfaller oss informasjon. Styret jobber aktivt for å ivareta utøvernes og trenernes interesser, og ønsker å bruke tiden på dette samt å informere fortløpende. Dette vil vi gjøre på Facebook gruppen Foreldre- Storm Cheerleading, i gruppenes og så langt vi kan på stormcheerleading.no


Dersom ditt barn er syk, eller har fått symptom forenelig med Koronasmitte, må dere først varsle etter forskriftene gjennom etablerte helseforetak som opplyst fra FHI (fastlege, legevakt ). Deretter, varsle klubben ved å sende E-post til: styret@stormcheerleading.no . All informasjon behandles konfidensielt av et fåtall i styret. Alle i styret har pålagt taushetsplikt.


Vi jobber videre for at klubben og den enkelte utøver skal få begrenset tap. Vi undersøker også om eventuell bruk av personlige reiseforsikringer. Styret vil komme med mer informasjon om dette om 1 uke ( 18 mars).

Vi vet at utøverne og trenerne er grådig lei seg. Det er vi i styret også. Dette har vi alle gledet oss til og jobbet iherdig for. Vi ser fremover og håper vi snart kan møtes på trening!


Med vennlig hilsen


Styret

Storm Bergen Cheerleading klubb