Innkalling til årsmøte (Utsatt)

Årsmøte i Storm Bergen Cheerleading klubb avholdes 25. mars i kantinen på Ny-Krohnborg skole kl 19.00. Saker i henhold til klubbens vedtekter §15. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest en uke før årsmøtet.

Obs! Etter råd fra NIF utsettes årsmøtet. Frist for rapportering er også utsatt. Vi kommer tilbake til ny dato, og legger ut sakspapirer senere.