Årsmøte

Årsmøte i Storm Bergen Cheerleading avholdes torsdag 24. februar.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest torsdag 10. februar.
Endelig saksliste og årsmøtepapirer gjøres tilgjengelig på klubbens nettsider senest 17. februar.

Detaljer rundt tid og sted (fysisk/digitalt) vil bli løpende vurdert i takt med gjeldende smittevernstiltak.

Vennlig hilsen
Styret