Årsmøte

Velkommen til årsmøte for Storm Bergen Cheerleadingklubb. Møtet avholdes digitalt torsdag 24. februar klokken 20:00 på Microsoft Teams.
 • Godkjenning av stemmeberettigede

 • Valg av dirigent

 • Valg av protokollfører

 • Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

 • Godkjenning av innkalling

 • Godkjenning av sakliste

 • Benkeforslag kan godtas dersom 2/3 flertall av medlemmer

     (gjelder ikke lovendringer)

 • Godkjenne forretningsorden

 • Behandle idrettslagets årsberetning

 • Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

 • Behandle forslag og saker

 • Vedta medlemskontingent og treningsavgift

 • Vedta budsjett for 2021

 • Behandle organisasjonsplan

 • Valg

Det er ikke meldt inn saker til årsmøtet fra medlemmene.
Ved problemer eller spørsmål, send en epost til styret@stormcheerleading.no