Årsmøte 2023

Det kalles inn til årsmøte i Storm Bergen Cheerleadingklubb onsdag 19. april 2023 jf vedtektene § 16.

Årsmøtet vil bli gjennomført på Teams.

Sakspapirer, detaljer og link til møtet gjøres tilgjengelig senest en uke før møtet. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende senest to uker (05.04.2023) før årsmøtet.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Storm Bergen Cheerleading